เข้าชม : 7928 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 4246 ครั้ง, หมวดหมู่ : คู่มือเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานผลิตพลาสติก และโฟม ภาคนี้ได้กล่าวถึงกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก และโฟมและอันตรายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัยที่ติดตั้งในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก และโฟม ซึ่งเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงแก้ไขและจัดระบบการป้องกันอัคคีภัยให้เหมาะสมต่อไป...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 3084 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1670 ครั้ง, หมวดหมู่ : คู่มือเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานทำเครื่องเรือน ภาคนี้ได้กล่าวถึงกระบวนการผลิตของโรงงานทำเครื่องเรือน และอันตรายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัยที่ติดตั้งในกระบวนการผลิตของโรงงานทำเครื่องเรือน ซึ่งเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงแก้ไข และจัดระบบการป้องกันอัคคีภัยให้เหมาะสมต่อไป...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 2955 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1742 ครั้ง, หมวดหมู่ : คู่มือเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานแปรรูปไม้ ภาคนี้ได้กล่าวถึงกระบวนการผลิตของโรงงานแปรรูปไม้และอันตรายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัยที่ติดตั้งในกระบวนการผลิตของโรงงานแปรรูปไม้ ซึ่งเป็นแนวทางในการนำไป ปรับปรุงแก้ไขและจัดระบบการป้องกันอัคคีภัยให้เหมาะสมต่อไป...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 5869 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 2744 ครั้ง, หมวดหมู่ : คู่มือเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานผลิตเส้นใย ทอผ้า ย้อมผ้า และตัดเย็บเสื้อผ้า ภาคนี้ได้กล่าวถึงกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตเส้นใย ทอผ้า ย้อมผ้า และตัดเย็บเสื้อผ้า และอันตรายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัยที่ติดตั้งในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตเส้นใย ทอผ้า ย้อมผ้า และตัดเย็บเสื้อผ้า ซึ่งเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงแก้ไข และจัดระบบการป้องกันอัคคีภัยให้เหมาะสมต่อไป...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 2557 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1441 ครั้ง, หมวดหมู่ : คู่มือเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานผลิตแป้งจากพืช ภาคนี้ได้กล่าวถึงกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตผลิตแป้งจากพืชและอันตรายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัยที่ติดตั้งในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตแป้งจากพืช ซึ่งเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงแก้ไขและจัดระบบการป้องกันอัคคีภัยให้เหมาะสมต่อไป...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 2081 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 914 ครั้ง, หมวดหมู่ : คู่มือเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานผลิตยางเรซิ่งสังเคราห์ และเส้นใยสังเคราะห์ ภาคนี้ได้กล่าวถึงกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตยางเรซินสังเคราะห์ และเส้นใยสังเคราะห์ และอันตรายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัยที่ติดตั้งในกระบวนการผลิตของ โรงงานผลิตยางเรซินสังเคราะห์ และเส้นใยสังเคราะห์ ซึ่งเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงแก้ไข และจัดระบบการป้องกันอัคคีภัยให้เหมาะสม...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 3145 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1481 ครั้ง, หมวดหมู่ : คู่มือเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานผลิตกระดาษ และภาชนะบรรจุจากกระดาษ เพลิงไหม้เป็น ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) ที่เกิดอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ในขณะเดียวกับที่เกิดปฏิกิริยานั้นจะมีความร้อนและแสงสว่างเกิดขึ้นด้วย ซึ่งหมายความว่าเพลิงไหม้จะเป็นกระบวนการทาง เคมีที่มีการสลายตัวอย่างรวดเร็วของเชื้อเพลิง และมีผลผลิตออกมาเป็นความร้อนและแสงสว่าง ...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 22926 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 12111 ครั้ง, หมวดหมู่ : ตัวอย่างคู่มือความปลอดภัย
หนังสือคู่มือความปลอดภัยในการทำงานภาษาพม่า สำหรับบริษัทที่มีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าวชาวพม่า...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 5576 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 2697 ครั้ง, หมวดหมู่ : คู่มือ คุณภาพชีวิต
เรื่องน่ารู้...เพื่อองค์กรน่าอยู่ ต่างองค์การ ต่างความสุข ประยุกต์ได้จาก Happy 8 ถ้าจะพูดแล้วในทุกๆ องค์การทำเรื่องความสุขเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ดังนั้น หากองค์การต่างๆ เข้าใจ รู้จักตัวตนขององค์การคืออะไร กำลังทำอะไร และต้องการอะไร ก็สามารถต่อยอดทำ Happy Workplace ได้เลย เรียกง่ายๆ คือ การทำความสุขให้องค์การตามบริบทขององค์การนั้นๆ นั่นเอง มิติของความสุขของแต่ละองค์การอาจจะไม่เหมือนกัน เพราะมาตรฐาน...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 4071 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1851 ครั้ง, หมวดหมู่ : คู่มือ คุณภาพชีวิต
ร้อยความคิด...สร้างสุของค์กร การที่จะเริ่มต้นในการไปให้ถึงผลสำเร็จของการเกิดความสุขในองค์กรหรือเป็นองค์กรแห่งความสุข เมื่อคนทำงานในองค์กรมีความสุข ย่อมส่งผลกระทบที่ดีต่อผลประกอบการหรือผลผลิตขององค์กร ความผาสุกในครอบครัว ชุมชน และสังคมอยู่เย็นเป็นสุขได้นั่น จุดเริ่มต้นที่ดีก็ต้องเริ่มที่การกำหนดหรือการมอบ “นโยบายการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทำงาน” ถือเป็นนโยบายสำคัญ และเป็นวาระสำคัญของทุกองค์...


รายละเอียด
 
 
1234 ... 9
 
 
 
จป.ดอทคอม
สังคมดีๆ ของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงานบนโลกออนไลน์
www.jorpor.com
 
เครือข่ายสังคมความปลอดภัยออนไลน์
เชิญชวนผู้รักความปลอดภัยทุกท่าน
เข้าร่วมสร้างเครือข่ายความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ 24 ชั่วโมง
www.safetysocialnetwork.com
 
จป.ดอทคอมวาไรตี้์
สารพัน ข่าวสาร รูปภาพ บทความ สาระความรู้
ด้านความปลอดภัย และสุขภาพ
www.jorpor.com/variety
 
จป.ดอทคอมเซฟตี้วิดีโอ
รวมคลิปวิดีโอ กรณีศึกษาอุบัติเหตุ ความปลอดภัย
ในการทำงาน การป้องกันอัคคีภัย ความปลอดภัยจากการจราจร
เพลงความปลอดภับ มากมาย
www.jorpor.com/safetyvideo
Ads by Jorpor